FAQ Veelgestelde vragen

Taalkennis en voorwaarden

Wat is het vereiste niveau Nederlands?

Voor de meeste opleidingen moet je minstens Nederlands NT2 2.4 hebben. Een aantal opleidingen zijn specifiek gericht op anderstaligen en hebben een lager instapniveau. Alle informatie over opleidingen voor anderstaligen vind je op deze pagina terug.

Ik ken mijn niveau Nederlands niet. Hoe kan ik dit testen?

Je kan gratis een taaltest doen bij het Agentschap voor Integratie en Inburgering.

Moet ik testen afleggen om een opleiding te mogen volgen?

Neen. Ben je Nederlandstalig, dan kan je je zo inschrijven.
Als je wil, kan je proeven afleggen om vrijstellingen te krijgen voor een aantal algemene vakken.
Ben je anderstalig, dan moet je aantonen dat je het vereiste niveau Nederlands hebt. Hiervoor kan je een taaltest afleggen bij het Agentschap voor Integratie en Inburgering.

Ik ben 16 jaar. Kan ik al een opleiding bij jullie volgen?

Om in te schrijven voor de algemene vakken moet je minimum 18 jaar zijn. Als je 18 jaar wordt voor 31 december, mag je in september starten. Voor een aantal beroepsopleidingen kan je je inschrijven vanaf 16 jaar. Maar in dit geval moet je nog steeds voldoen aan de deeltijdse leerplicht. Meer informatie vind je terug op de website van de Vlaamse Overheid.

Top

Kostprijs en voordelen

Hoeveel kost een opleiding?

Heb je nog geen diploma secundair dan betaal je geen inschrijvingsgeld voor de algemene vakken. Je betaalt per module enkel het lesmateriaal. De kostprijs van het lesmateriaal vind je terug op deze pagina.
Het inschrijvingsgeld voor de beroepsopleidingen is € 1,5 euro per lesuur met een maximum van € 300,00 per semester. Soms heb je recht op verminderd inschrijvingsgeld.
Bij elke beroepsopleiding vind je de kostprijs per module:
Belangrijk! Behaal je je (eerste) diploma secundair via het tweedekansonderwijs, dan heb je recht op een premie ter waarde van het inschrijvingsgeld dat je betaalde! De maximum premie is € 600,00 per schooljaar.

Wanneer moet ik mijn opleiding betalen?

Je betaalt aan het begin van elk semester voor de modules die je gaat volgen.

Kom ik in aanmerking voor verminderd inschrijvingsgeld?

Je krijgt een gedeeltelijke of volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld als je voldoet aan een aantal voorwaarden.

Heb ik recht op betaald educatief verlof als ik werk en een opleiding volg?

Als je in de privésector werkt en je wil een opleiding volgen in het volwassenenonderwijs, dan heb je mogelijk recht op betaald educatief verlof. Je mag dan voor een bepaalde duur afwezig zijn op het werk met behoud van je loon. Wat de voorwaarden zijn en hoe het systeem werkt vind je terug op de website van de Vlaamse overheid.

Wanneer heb ik recht op opleidingscheques?

Wie werkt, kan opleidingscheques aanvragen bij de VDAB. Met deze cheques kan je de helft van het inschrijvingsgeld en de kostprijs van het lesmateriaal recupereren. Meer informatie vind je terug op de website van de VDAB.

Kan ik loopbaanvermindering of tijdskrediet krijgen als ik een opleiding volg?

Als je werkt en je wil terug studeren dan kan je via de RVA je loopbaan onderbreken of je arbeidsprestaties verminderen via het stelsel van loopbaanonderbreking voor de publieke sector, of tijdskrediet in de privésector.

Top

Inschrijving

Welke documenten moet ik meebrengen bij mijn inschrijving?

Dat hangt af van je persoonlijke situatie. Een overzicht vind je terug op onze website onder de rubriek praktisch.

Hoe kan ik mij inschrijven?

Je komt best eerst naar een infomoment in de school van je keuze. Tijdens zo'n infomoment maak je kennis met de school en krijg je uitleg over de werking van het tweedekansonderwijs. Daarna kan je vragen stellen, zowel over de algemene vakken als de beroepsopleidingen. Ben je overtuigd, dan kan je je ter plaatse inschrijven. Een overzicht van de komende infomomenten vind je op deze pagina.

Moet ik persoonlijk aanwezig zijn bij mijn inschrijving?

Ja, we verwachten dat je persoonlijk aanwezig bent bij je inschrijving.

Kan ik op afspraak langskomen om mij in te schrijven?

Als je je wil inschrijven, kom je best naar één van onze infomomenten.

Kan je niet komen of is het infomoment al voorbij, dan ineem je contact op met de coördinator van de opleiding. Een persoonlijke afspraak gaat altijd door na het infomoment. Bepaalde opleidingen kunnen dan al volzet zijn.

Hoe kan ik me inschrijven voor een door VDAB erkende opleiding?

Wil je je inschrijven voor een door VDAB erkende opleiding, dan ga je naar een infomoment van de school of een infomoment georganiseerd door VDAB. Voor beide infomomenten kan je inschrijven op deze pagina.

Kan ik me inschrijven voor een door VDAB erkende opleiding als ik niet voldoe aan de voorwaarden?

Dat kan in sommige opleidingen als de opleiding niet volzet is.
In dat geval is de opleiding niet gratis. Je betaalt de normale kostprijs per lesuur plus het lesmateriaal. Je komt niet in aanmerking voor de VDAB voordelen.

Top

Vrijstellingen

Kan ik vrijstelling krijgen voor de vakken waarvoor ik goede resultaten behaalde bij de examencommissie?

Niet automatisch. Afhankelijk van de gevolgde richtgraad en de gekozen richting bij de examencommissie, kijken we of je al dan niet een vrijstelling krijgt in het tweedekansonderwijs.

Als ik geslaagd ben voor een module en ik stap over naar de examencommissie, krijg ik dan een vrijstelling voor die module?

De examencommissie werkt niet met modules maar met vakken. Afhankelijk van het aantal modules dat je volgde van een bepaald vak en de behaalde resultaten kan het zijn dat je vrijstelling krijgt.

Kan ik me inschrijven voor slechts 2 of 3 modules als ik voor de andere modules al deelcertificaten heb behaald via tweedekansonderwijs in een andere school of examencommissie?

Deelcertificaten van het tweedekansonderwijs tellen in heel Vlaanderen. Breng je deelcertificaten mee bij je inschrijving.
De examencommissie werkt anders dan een CVO. Breng je resultaten zeker mee bij je inschrijving. De trajectbegeleider bekijkt dan of een vrijstelling mogelijk is.

Kan ik voor alle vakken vrijstellingen verkrijgen?

Neen. Voor de algemene vakken kan je vrijstelling krijgen voor Nederlands, Frans, Wiskunde, Wetenschappen en ICT. Voor Macusa (Maatschappij, Cultuur en Samenleving) kan je nooit vrijstelling krijgen. Voor de beroepsvakken krijg je in principe nooit vrijstelling, behalve op basis van behaalde certificaten via het tweedekansonderwijs.

Hoe werken de vrijstellingsproeven?

Bij je inschrijving bekijken we samen voor welke vakken je vrijstellingsproeven kan afleggen en krijg je de data van de proeven.
Je kan 1 keer per schooljaar deelnemen aan die vrijstellingsproeven. Het resultaat van die proeven is geldig in alle TKO scholen van Vlaanderen.

Kan ik op basis van mijn rapporten vrijstellingen krijgen?

Schoolrapporten uit het middelbaar die niet ouder zijn dan 4 jaar kunnen recht geven op vrijstellingen voor algemene vakken. (Vanaf het 4e jaar voor ASO, TSO en KSO. Vanaf het 6de jaar voor BSO) Voor beroepsvakken worden in principe geen vrijstellingen gegeven op basis van rapporten. Het is de directie die uiteindelijk beslist of je vrijstelling krijgt of niet.

Top

Opleiding

Hoe lang duurt de opleiding?

Dat hangt af van hoeveel algemene vakken je moet volgen en de beroepsopleiding die je kiest. Het modeltraject van de meeste beroepsopleidingen + algemene vakken is 1 jaar. Sommige beroepsopleidingen duren langer. Maar je uurrooster is vooral op maat. Wil je je vakken meer spreiden, dan kan dat.

Kan ik mijn diploma behalen via afstandsonderwijs en e-learning of ben ik verplicht om naar de lessen te komen?

Ja, regelmatig naar de contactlessen komen is verplicht. Er zijn wel afstandslessen, maar nooit meer dan 50 % van een module.

Wat is het verschil tussen tweedekansonderwijs en examencommissie?

Zowel via het tweedekansonderwijs als via de examencommissie kan je je diploma secundair behalen. Het verschil zit in de aanpak. De examencommissie richt zich op studenten die volledig zelfstandig studeren, je legt een examen per vak af. Bij het tweedekansonderwijs krijg je les en is er voorzien in ondersteuning en zorg. Er wordt steeds gewerkt met permanente evaluatie, soms is er ook nog een eindtoets.

Kan ik de opleidingen in avondonderwijs volgen?

De algemene vakken in de regio Halle - Vilvoorde zijn steeds in dagonderwijs. Het is mogelijk dat je dezelfde vakken in avondonderwijs vindt in een andere regio.

De beroepsopleidingen in Halle, Meise en Vilvoorde zijn in dagonderwijs, die in Merchtem gaan door in avondonderwijs.

Kan ik de opleiding combineren met mijn werk?

De algemene vakken en een beroepsopleiding volgen terwijl je voltijds werkt, is heel moeilijk. Er zijn verschillende mogelijkheden om de combinatie met werk toch haalbaar te maken:

Kan ik een beroepsopleiding volgen als ik al een diploma secundair heb?

Jazeker! Je krijgt een erkend certificaat van de gevolgde beroepsopleiding. Let op: je kan geen premie aanvragen voor de terugbetaling van je inschrijvingsgeld als je al een diploma secundair hebt.

Kan ik een ASO-opleiding volgen via het tweedekansonderwijs?

Ja dat kan, maar niet in de regio Halle-Vilvoorde. Er zijn scholen die dit aanbieden in andere regio's. Je vindt ze op de website 'onderwijskiezer'.

Heb ik minstens 20 u les per week?

In de meeste opleidingen kom je gemakkelijk aan 20 u les. Soms is dat minder omdat je bijvoorbeeld vrijstellingen hebt. Moet je echt aan minimum 20 u geraken voor de VDAB of een andere instantie? Zeg het ons bij je inschrijving. Wij zoeken dan samen een oplossing voor jou.

Behoud ik mijn kindergeld als ik les volg in het tweedekansonderwijs?

Om je kindergeld te behouden moet je minstens 17 u les volgen per week. In de meeste opleidingen is dit geen probleem. Soms is dat minder omdat je bijvoorbeeld veel vrijstellingen hebt. Moet je minstens 17 u les volgen om in orde te blijven met de kinderbijslag? Zeg het ons bij je inschrijving. Wij bekijken dan samen je traject over de hele periode.

Wat is een persoonlijk traject?

Voor alle opleidingen bestaat een modeltraject met het aantal modules dat je moet volgen om je diploma te behalen.
Het kan zijn dat het modeltraject voor jou niet ideaal is omdat je bijvoorbeeld werkt of al veel vrijstellingen hebt. In dat geval maken wij samen met jou een traject op maat.

Hoe werkt tweedekansonderwijs?

Via het tweedekansonderwijs kan je een volwaardig diploma secundair behalen. Hiervoor volg je algemene vakken en een beroepsopleiding.

De algemene vakken gaan door in de CVO's van Halle, Meise en Vilvoorde. In september en februari starten er overal nieuwe opleidingen in dagonderwijs.

De beroepsopleidingen gaan door in Halle, Meise, Merchtem en Vilvoorde.

Een overzicht van alle beroepsopleidingen vind je terug op deze pagina met telkens meer informatie over de vakken die aan bod komen en de kostprijs van het lesmateriaal.

Ik heb concentratieproblemen en kan niet goed studeren. Kan ik hulp krijgen?

Jazeker. Al onze scholen hebben een zorgteam dat klaarstaat om je te helpen, zowel met studievragen als met meer persoonlijke situaties.

Zijn er in het tweedekansonderwijs toetsen en eindexamens?

Ja. Evaluaties kunnen gespreid of permanent zijn en gebeuren steeds op basis van taken, opdrachten, toetsen en medewerking in de lessen. Afhankelijk van de module kan er ook een eindevaluatie zijn, een eindwerk of portfolio. Bij het begin van een module legt de leerkracht uit hoe de evaluatie gebeurt. De data waarop de evaluaties plaatsvinden, worden tijdig aangekondigd.

Ik ben niet geslaagd voor een module. Wat nu?

Dat is jammer natuurlijk. Maar alle modules komen regelmatig terug. Je doet die module gewoon opnieuw. Het heeft geen invloed op je andere modules.

Top

Diploma

Is een diploma van het tweedekansonderwijs hetzelfde als een diploma van het secundair onderwijs?

Ja, de diploma's zijn evenwaardig. Behaal je het diploma secundair in het tweedekansonderwijs met een beroepsopleiding, dan is dit hetzelfde als het diploma van een technische- of beroepsrichting in een middelbare school. Volg je een ASO-opleiding via het tweedekansonderwijs dan is dit diploma evenwaardig aan de overeenkomstige ASO opleiding in een middelbare school.

Kan ik verder studeren als ik mijn diploma secundair via het tweedekansonderwijs behaal?

Jazeker. Je kan dezelfde studies doen als met een diploma van een gewone middelbare school. Zowel HBO5, bachelor & master zijn mogelijk.

Top

Infomomenten

Bekijk een overzicht van alle infomomenten

Contact

Heb je nog vragen? Ga dan naar het contactformulier