Hoe kan in inschrijven?

Stap 1:

De eerste stap is het bijwonen van een infomoment. Tijdens dit infomoment leggen we uit hoe het tweedekansonderwijs werkt.
Tijdens het infomoment is er een individueel gesprek. Hier kan je vragen stellen over de opleidingen, vrijstellingsproeven en helpen we jou met de keuze van een beroepsopleiding. De data voor de vrijstellingsproeven worden hier eveneens meegedeeld.

Stap 2:

Ben je overtuigd dan kan je ter plekke inschrijven op de wachtlijst (of wachtcursus), zo ben je zeker van een plaats om te starten.

Stap 3:

Als je de vrijstellingsproeven hebt afgelegd en de resultaten bekend zijn, word je door je trajectbegeleider uitgenodigd voor een gesprek over je studietraject. Tijdens dit gesprek bepalen we samen voor welke modules je kan inschrijven en de mogelijke duur van je traject. Iedereen krijgt een traject op maat rekening houdend met je persoonlijke situatie.

Stap 4:

Op basis van al deze informatie wordt de kostprijs berekend van de opleiding. Pas na betaling van het inschrijvingsgeld is je inschrijving definitief.

Nodige documenten bij je inschrijving

Om je inschrijving vlot te laten verlopen, is het makkelijk als je al enkele documenten meebrengt naar het infomoment:

  • Identiteitskaart of document van wettig verblijf in België.
  • Geld of betaalkaart.
  • Voor de vrijstellingen: rapporten die niet ouder zijn dan 4j en reeds behaalde certificaten van andere erkende instellingen of examencommissie.
  • Attest tweede graad secundair onderwijs, indien van toepassing.
  • Voor de vermindering van het inschrijvingsgeld: kom je in aanmerking voor vermindering of vrijstelling van het inschrijvingsgeld breng dan de juiste documenten mee. Heb je deze documenten nog niet, geen probleem dan breng je ze later binnen.
  • Voor anderstaligen: breng je behaalde certificaat van het Nederlands, Richtgraad 2 (NT2 2.4) mee.
  • Info voor je zorgdossier Indien van toepassing zoals: attest leerproblemen, verklaring CLB, …

Let op! Wil je inschrijven voor een door VDAB erkende opleiding dan gebeurt de selectie en screening door VDAB.

Infomomenten

Bekijk een overzicht van alle infomomenten

Contact

Heb je nog vragen? Ga dan naar het contactformulier