Kostprijs en voordelen

HET INSCHRIJVINGSGELD EN DE KOSTPRIJS VAN HET LESMATERIAAL

Voor de algemene vakken betaal je geen inschrijvingsgeld, enkel een bijdrage voor het lesmateriaal (handboek, kopieën, digitaal leerplatform, …).

Voor de vakken van de beroepsopleiding betaal je max. € 1,50 inschrijvingsgeld per lesuur met een limiet van € 300,00 per semester.

Afhankelijk van je persoonlijke situatie is er vermindering mogelijk voor het inschrijvingsgeld. Er is geen vermindering voor de kostprijs van het lesmateriaal.

VERMINDERINGEN VOOR HET INSCHRIJVINGSGELD

Gedeeltelijke vrijstelling inschrijvingsgeld: €0,30 per lesuur ipv max. €1,50 euro per lesuur

Je kan in bepaalde gevallen een gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen. Daarvoor moet je het juiste document bezorgen aan de school. Bekijk hier welke documenten geldig zijn, en hoe je ze verkrijgt.

Belangrijkste redenen voor een gedeeltelijke vrijstelling (Het volledig overzicht en specifieke voorwaarden kan je terugvinden op de site van de Vlaamse Overheid)

 • Je ontvangt een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en volgt de opleiding zonder VDAB-contract of je valt ten laste van iemand die dit krijgt.
 • Je bent voor ten minste 66% arbeidsongeschikt of je valt ten laste van iemand die dit krijgt.
 • Je hebt recht op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten of je valt ten laste van iemand die dit krijgt.
 • Je bent ingeschreven bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
 • Je volgde de voorbije 2 schooljaren een opleiding van ten minste 120 lestijden in een centrum voor basiseducatie (CBE).

Volledige vrijstelling inschrijvingsgeld

Je kan in bepaalde gevallen een volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen. Daarvoor moet je het juiste document bezorgen aan de school. Bekijk hier welke documenten geldig zijn, en hoe je ze verkrijgt.

Belangrijkste redenen voor een volledige vrijstelling (Het volledig overzicht en specifieke voorwaarden kan je terugvinden op de site van de Vlaamse Overheid)

 • Je ontvangt een leefloon of maatschappelijke dienstverlening van het OCMW of je valt ten laste van iemand die dit krijgt.
 • Je volgt een erkende opleiding door VDAB met een VDAB-contract.
 • Je bent een niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekende en hebt nog geen recht op een wachtuitkering.
 • Je volgt deeltijds secundair beroepsonderwijs in combinatie met een bijkomende opleiding in het volwassenenonderwijs.
 • Je krijgt materiële hulp als asielzoeker.
 • Je bent minderjarig en leeft in beschermd wonen.
 • Je verblijft in een centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW).
 • Je bent gedetineerde.

ANDERE FINANCIËLE VOORDELEN

Kinderbijslag

Ben je jonger dan 25 jaar dan geniet je nog kinderbijslag als je minstens 17u per week les volgt en steeds aanwezig bent. Om dit aan te tonen moet je het formulier van je kinderbijslagdienst aan de school bezorgen.

Erkende VDAB-opleidingen

Volg je een van de erkende VDAB-opleidingen met een VDAB-opleidingscontract dan geniet je nog van volgende voordelen:

 • Je behoudt je uitkering tijdens je studie.
 • De opleiding is gratis: je inschrijvingsgeld en lesmateriaal worden volledig terugbetaald.
 • Je komt in aanmerking voor vergoedingen, zoals een verplaatsingsvergoeding en een vergoeding voor kinderopvang bij erkende instellingen.

Schoolabonnement

Tot 25 jaar kan je schoolabonnementen voor het openbaar vervoer aankopen aan een voordeeltarief. Ook wie een leefloon van het OCMW krijgt (of ten laste is van iemand met een leefloon), kan met een voordeeltarief het openbaar vervoer gebruiken.

De korting is afhankelijk van de vervoersmaatschappij en het aantal uren dat je les volgt.

Studentenkaart

Je krijgt een studentenkaart van de school waar je ingeschreven bent.

Let op: Geen Studietoelage

In het volwassenenonderwijs heb je helaas geen recht op een studietoelage. (zie ook: http://www.studietoelagen.be/secundair-onderwijs)

Studentenjob

In sommige gevallen kan je nog als jobstudent aan het werk (zie ook: http://onderwijs.vlaanderen.be/kinderbijslag-krijgen-als-cursist)

Let op: les gaat voor! Je mag niet werken als jobstudent tijdens je lesuren.

Premies

Terugbetaling van het inschrijvingsgeld

Heb je je diploma secundair behaald? Proficiat!
De Vlaamse overheid betaalt je inschrijvingsgeld terug. Hou dus al je inschrijvingsbewijzen goed bij. Zodra je afstudeert, bezorgen wij jou het juiste aanvraagformulier.
Je hebt tot 1 jaar na afstuderen de tijd om je aanvraag te doen. Je krijgt je geld ten laatste 6 maanden na je aanvraag.

Meer info vind je op de website van de Vlaamse Overheid.

Premie Horeca Vorming Vlaanderen

Als je een vak uit de opleiding hulpkok of kok volgt en tegelijkertijd aan de slag bent binnen de horecasector, kan je een premie aanvragen bij Horeca Vorming Vlaanderen. Deze premie geldt voor alle vakken of opleidingstrajecten in het studiegebied ‘Voeding’ en 'Hotel- en cateringmanagement' van een erkend Centrum voor Volwassenenonderwijs (CVO).

Meer informatie over de premie en de aanvraag ervan kan je terugvinden op de website fan van horeca.

Infomomenten

Bekijk een overzicht van alle infomomenten

Contact

Heb je nog vragen? Ga dan naar het contactformulier