Werken en studeren

Avondonderwijs

Als je werkt en toch graag opnieuw wilt studeren dan is het misschien makkelijker om een opleiding te volgen in avondonderwijs. Bekijk een overzicht per school.

De algemene vakken gaan steeds door in dagonderwijs.

Opleidingscheques

Wie werkt, kan opleidingscheques aanvragen bij de VDAB. Met deze cheques kan je het inschrijvingsgeld en de kostprijs van het lesmateriaal recupereren.

Meer informatie hierover kan je terugvinden op de website van VDAB

Betaald Educatief verlof

Als je in de privésector werkt, heb je onder bepaalde voorwaarden recht op Vlaams opleidingsverlof (de opvolger van betaald educatief verlof). Ze mogen afwezig zijn op het werk om een opleiding te volgen, terwijl hun loon wordt doorbetaald. De werkgever kan ter compensatie een forfaitair bedrag terugbetaald krijgen. Wat de voorwaarden zijn en hoe het systeem werkt kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Loopbaanonderbreking en tijdskrediet

Als je werkt en je wilt terug studeren dan kan je via de RVA je loopbaan onderbreken of je arbeidsprestaties verminderen via het stelsel van loopbaanonderbreking voor de publieke sector, of tijdskrediet in de privésector.

Infomomenten

Bekijk een overzicht van alle infomomenten

Contact

Heb je nog vragen? Ga dan naar het contactformulier