Werken en studeren

Avondonderwijs

Als je werkt en toch graag opnieuw wilt studeren dan is het misschien makkelijker om een beroepsopleiding te volgen in avondonderwijs. De beroepsopleidingen in Merchtem worden allen ‘s avonds georganiseerd. Bekijk een overzicht per school.

De algemene vakken gaan steeds door in dagonderwijs.

Opleidingscheques

Wie werkt, kan opleidingscheques aanvragen bij de VDAB. Met deze cheques kan je het inschrijvingsgeld en de kostprijs van het lesmateriaal recupereren.

Meer informatie hierover kan je terugvinden op de website van VDAB

Betaald Educatief verlof

Als je in de privésector werkt, en je wilt een opleiding volgen in het volwassenenonderwijs dan heb je mogelijk recht op betaald educatief verlof. Je hebt dan het recht om afwezig te zijn op het werk met behoud van je loon. Wat de voorwaarden zijn en hoe het systeem werkt kan je terugvinden op de website van de Vlaamse Overheid.

Loopbaanonderbreking en tijdskrediet

Als je werkt en je wilt terug studeren dan kan je via de RVA je loopbaan onderbreken of je arbeidsprestaties verminderen via het stelsel van loopbaanonderbreking voor de publieke sector, of tijdskrediet in de privésector.

Infomomenten

Bekijk een overzicht van alle infomomenten

Contact

Heb je nog vragen? Ga dan naar het contactformulier

s