Interfacedesign
Webdesigner

Wat ga ik leren?

Elk communicatieproject start bij het opmaken van een zo volledig mogelijke inventaris van doelgroepen, thema’s en inhouden. De interfacedesigner past verschillende fasen toe bij het totstandkomen van een website. De informatie die op een site geplaatst wordt, moet geordend zijn in logische groepen. Aan de hand van het scenario/storyboard en via een organigram wordt een doordachte en eenvoudige navigatiestructuur ontwikkeld, rekening houdend met de bruikbaarheid en de gebruiksvriendelijkheid. De interfacedesigner heeft naast een grafische ervaring ook gevoel voor interactie. Binnen het totale websiteconcept zorgt hij voor oriëntatieschermen, interactieve overzichtsschermen, structuurbuttons….

  • Een synopsis opstellen;
  • Een scenario en draaiboek opstellen;
  • Een werkplan opstellen;
  • De werkzaamheden bijsturen;
  • Een storyboard concretiseren;
  • Onder begeleiding analyseren hoe materiaal aan te passen;
  • De verschillende vormen van kwaliteitscontrole analyseren.

Kostprijs

Inschrijvingsgeld:€ 90

Modulekost:€ 6

Verminderingen van inschrijvingsgeld

Contactpersoon

Marijke Belsack - gltt@intko.be

Vrijstellingen

Meer info

Lesmomenten

  • Op donderdag van 01/02/2018 tot 31/05/2018 op lesplaats CVO campus Halle, A. Demaeghtlaan 40 van 8:30 u. tot 12:00 u.
  • Op woensdag van 07/02/2018 tot 20/06/2018 op lesplaats CVO Vilvoorde, Lange Molenstraat 4 van 13:30 u. tot 16:40 u.

TWIJFEL JE NOG?

Kom dan langs op een van onze infosessies of maak een afspraak via info@intko.be of het contactformulier.