Omgaan met diversiteit in de kinderopvang Kinderbegeleider schoolgaande kinderen

Wat ga ik leren?

In deze module staat de diversiteit in de kinderopvang centraal: gezinnen met verschillende culturele achtergronden, verschillende gezinsvormen, maatschappelijk kwetsbare gezinnen, kinderen met specifieke zorgbehoeften. Je leert op een respectvolle manier omgaan met alle betrokkenen.

Opmerkingen

Deze module wordt voor minstens 50% onder de vorm van werkplekleren georganiseerd. 

Contact

Heb je nog vragen? Ga dan naar het contactformulier

Inschrijven

Dit kan via het inschrijvingsformulier