Pedagogisch handelen schoolgaande kinderen
Kinderbegeleider schoolgaande kinderen

Wat ga ik leren?

In deze module verwerf je inzicht in de globale ontwikkeling van schoolgaande kinderen. Je leert het welbevinden en de betrokkenheid van schoolgaande kinderen optimaliseren door positieve interactie te stimuleren en in te spelen op de sociaal-emotionele behoeften van het schoolgaande kind.

Opmerkingen

Deze module wordt voor minstens 50% onder de vorm van werkplekleren georganiseerd

Contact

Heb je nog vragen? Ga dan naar het contactformulier

Inschrijven

Dit kan via het inschrijvingsformulier

s