WIE ZIJN WE?

De vijf Centra voor Volwassenonderwijs (CVO) met een TKO-aanbod en het CBE Open School uit de regio Halle-Vilvoorde werken vanaf 1 september 2015 samen om de werking van het Consortium Volwassenonderwijs In verder te zetten. Eigen middelen worden ingezet in een netwerkoverschrijdende samenwerking vanuit het doel om zoveel mogelijk kansen te bieden op een kwalificatie - een diploma secundair onderwijs. TKO biedt een passend antwoord om de ongekwalificeerde uitstroom zoveel mogelijk terug te dringen en daarom is VDAB ook een partner in de samenwerking rond de onderwijskwalificerende trajecten (OKOT).

Om te voldoen aan de opleidingsnoden van de cursist en in functie van een toegankelijk en minder versnipperd aanbod, stemmen de CVO hun aanbod en werking op elkaar af. Specifieke aandacht gaat uit naar de opvolging van de cursisten die door middel van een centrum-overschrijdende zorg- en trajectbegeleider, alsook een algemene coördinator IN TKO.