VRIJSTELLINGEN

Je kan voor algemene vakken en beroepsvakken vrijstellingen krijgen op verschillende manieren:

  • Je bewijst dat je al slaagde voor een vak of onderdeel

    Dat doe je aan de hand van schoolrapporten (vanaf 4e jaar ASO, TSO en BSO), attesten en (deel)certificaten van andere CVO of opleidingscentra of Examencommissie. Dit zijn de zogenaamde Eerder Verworven Kwalificaties (EVK’s). Enkel wie dergelijk bewijsstukken voorlegt, is vrijgesteld voor een vak of module.

  • Je neemt deel aan de vrijstellingsproeven

    Op bepaalde data kan je deelnemen aan de vrijstellingsproeven. Je mag ze  slechts één keer afleggen.


Let op! Vrijstellingsproeven worden niet voor alle vakken georganiseerd.